Запрошуємо авторів підготувати до 31 березня 2021 року статті для спеціального випуску “Міжнародного журнала паралельних, інноваційних та розподілених систем”

Запрошуємо авторів підготувати до 31 березня 2021 року статті для спеціального випуску “Міжнародного журнала паралельних, інноваційних та розподілених систем” під редакцією доктора технічних наук, професора кафедри Інформаційних технологій Одеського державного екологічного університета Дмитра Анатолійовича Зайцева “Технологія програмування на сітях Петрі/Слєпцова для паралельних, інноваційних та розподілених систем”. Журнал індексовано в Scopus/WoS та інших наукометричних базах.

Обчислення на сітях Слєпцова є інноваційною вітчизняною технологією графічного паралельного програмування, яка дозволяє отримати значні прискорення обчислень за рахунок тонкої грануляції масового паралелизму на новітніх апаратних засобах обчислючої пам’яті.

Спеціальний випуск запрошує статті з багатьох напрямів технології графічного програмування, архітектури відповіних апаратних засобів, прикладних программ для різноманітних галузей застосування та інших.

Comments are closed.