Захист дипломних робіт на рівні вищої освіти «бакалавр» та «магістр» на факультеті комп’ютерних наук

Завершився захист дипломних робіт з напряму «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти «бакалавр», який проходив з 12 по 20 червня 2018 року. Всі роботи заслуговують присвоєння кваліфікації «Фахівець з інформаційних технологій». Значна кількість робіт рекомендована до впровадження, були надані відповідні для цього документи. В цілому, студенти показали достатньо високий рівень знань і їм було запропоновано продовжити навчання на рівні вищої освіти «магістр».

21 червня 2018 року захищали свої роботи студенти-магістри, що навчалися за заочною формою навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Головою атестаційної комісії з захисту магістерських робіт був лауреат Державних премій СРСР, доктор ф.-м. наук, професор Вікулін Іван Михайлович, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова. Члени комісії: д.т.н., професор, завідувач кафедри інформатики Мещеряков В.І., к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних технологій Козловська В.П., к.т.н., доцент кафедри інформатики Гнатовська Г.А.

Всі роботи відповідали вимогам, що пред’являються до робіт магістерського рівня. Були відзначені роботи студентів-магістрів Полевого М., Крижанівського Ю., Бурлаченко С. Атестаційною комісією надано рекомендацію до вступу в аспірантуру Бурлаченко С.

Фотозвіт захисту бакалаврів

1 2

3 4

Фотозвіт захисту магістрів

5

7 6

Comments are closed.