Вітаємо студентів з успішним захистом бакалаврських робіт!

12 червня 2019 року почала роботу атестаційна комісія по захисту кваліфікаційних робіт студентами  РВО «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» та спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Захист робіт походить на високому науковому рівні, всі роботи отримали високі оцінки, а їх виконавці – ступень бакалавра з комп’ютерних наук.

Бакалаврська робота Клепацької Вікторії (гр. К-41) та комплексна робота студентів Синьогуба  Максима та Ліхачова Кирила (гр. К-42) були відзначені членами атестаційної комісії як найкращі,  за їх високий науковий рівень.

В цілому, студенти показали достатньо високий рівень знань і їм було запропоновано продовжити навчання на рівні вищої освіти «магістр».

Фото-звіт за 12 та 13 червня.

113 118 117 116 115 114 112

Comments are closed.