Повідомлення про розширений науковий семінар кафедри інформаційних технологій

ПОВІДОМЛЕННЯ

30 січня 2020 р. об 10 год. 30 хв., в ауд. 328

відбудеться розширений науковий семінар кафедри інформаційних технологій
по розгляду дисертаційної роботи аспіранта

Бучинської Ірини Вікторівни
на здобуття наукового ступеня доктора філософії
за спеціальністю 122 – Комп’ютерні науки за темою:

«НЕЧІТКІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО АНАЛІЗУ РІШЕНЬ ПО РОЗМІЩЕННЮ ОБ’ЄКТІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ»,
науковий керівник к.геогр.наук, доцент Кузніченко Світлана Дмитрівна

Comments are closed.