Науково-практична студентська конференція

11-12 квітня 2017 р. о 14.30 в Одеському державному екологічному університеті на кафедрі інформаційних технологій (ауд.241, НЛК №1) відбудеться науково-практична студентська конференція. Запрошуємо взяти участь всіх бажаючих!
 
Програма конференції:
Секція АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Науковий керівник секції: к.т.н., доц. Перелигін Б.В.
Секретар секції: інж. 2-ї категорії Пустовіт Т.М.
Засідання відбудеться 6 квітня 2017 р.  о 10.45 в ауд. 126. Головуючий: к.т.н., доц. Лімонов О.С., cекретар: інж. 2-ї категорії Пустовіт Т.М.

1. Cучасні методи вимірювання напрямку вітру.  Доповідач: Панченко Є.А., ст. гр. ГМ-11. Науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.

2. Сучасні методи вимірювання прямої сонячної радіації. Доповідач: Богданова Д.О. , ст. гр. ГМ-11. Науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.

3. Сучасні засоби вимірювання швидкості вітру. Доповідач: Трач Ю.С., ст. гр. ГМ-11. Науковий керівник: к.т.н., доц. Лавріненко Ю.В.

4. Розрахунок телеметричної інформації датчика температури радіозонда. Доповідач: Антонов В.В., ст. гр. МР-34а. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гор’єв С.А.

5. Розрахунок телеметричної інформації датчика вологості радіозонда. Доповідач: Бурлак Я.І, ст. гр. МР-34а. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гор’єв С.А.

6. Визначення висоти підйому радіозонда та розрахунок вертикальної швидкості підйому радіозонда. Доповідач: Дедіков В.С., ст. гр. МР-34а. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гор’єв С.А.

7. Алгоритм розробки ігор для формування системних навичок. Доповідач: Полєвой Є.В., ст. гр. К-35. Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Ковальчук В.В.

8. Статистичний аналіз вологості повітря в м. Одеса: комп’ютерні розрахунки. Доповідач: Штогрін Д.О., Рогачко А.Ю., ст. гр. К-35. Науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Ковальчук В.В.

9. Побудова розгорток просторових фігур. Доповідач: Cокуренко О.О., ст. гр. К-11. Науковий керівник: ас. Пономаренко О.Л.

10. Визначення розташування прямих по епюрах Монжа. Доповідач: Обуховський І.Ю.., ст. гр. К-11. Науковий керівник: ас. Пономаренко О.Л.

11. Визначення натуральної величини перерізу просторових фігур фронтально-проектуючою площиною. Доповідач: Кириловський О.О., ст. гр. К-11. Науковий керівник: ас. Пономаренко О.Л.

12. Імпульсні дільники частот. Доповідач: Антонов В.В., ст. гр. МР-34а. Науковий керівник: к.т.н., доц. Вельміскін Д.І.

13. Генератори електричних сигналів та їх види. Доповідач: Бондаренко О.М., ст. гр. МР-34б. Науковий керівник: к.т.н., доц. Вельміскін Д.І.

14. Допплерівська метеорологічна радіолокаційна станція з розробкою фільтра допплерівських частот. Доповідач: Татарінов Д.А., ст. гр. К-45. Науковий керівник: к.т.н., доц. Лімонов О.С.

15. Допплерівська метеорологічна радіолокаційна станція з розробкою антенної системи. Доповідач: Подгурський Д.А., ст. гр. К-45. Науковий керівник: к.т.н., доц. Лімонов О.С.

Секція ІНФОРМАТИКИ

Науковий керівник секції: д.т.н., проф. Мещеряков В.І.

Секретар секції:  технік Болюх Л.Б.

Засідання відбудеться 12 квітня 2017 р. о 14.30. год. в ауд. 240. Головуючий: к.т.н., доц. Гнатовська Г.А. Секретар: ст.гр. К-42 Грибова О.О.

1. Підсистема перетворення інтенсивності зображення. Доповідач: Чапкой І. І., ст. гр. К-41. Науковий керівник: д.т.н., проф. Мещеряков В.І.

2. Комп’ютерна система обліку первинних бухгалтерських документів. Доповідач: Апшай О. М., ст. гр. 42. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гнатовська Г.А.

3. Моделювання та розробка інтерактивного ігрового середовища. Доповідач: Витичак М І, ст. гр. 42. Науковий керівник: к.т.н.,доц. Гнатовська Г.А.

4. Інформаційна підсистема букіністичного каталогу спеціалізованої літератури. Доповідач: Батрак Д В, ст. гр. 42. Науковий керівник: асистент Черепанова К.В.

5. Розробка операційної системи мовою Java. Доповідач: Давиденко О О, ст. гр. 42. Науковий керівник: асистент Боцуляк А.В.

6. Розробка інформаційної системи «Travel Portal». Доповідач: Овеян Є В, ст.гр. 42. Науковий керівник: асистент Черепанова К.В.

7. Розробка серверної частини та адаптивного дизайну системи дистанційного навчання. Доповідач: Гаін В В, ст.гр. 42. Науковий керівник: асистент Боцуляк А.В.

8. Розробка електронного навчального курсу системи дистанційного навчання. Доповідач: Жеков О М, ст.гр. 42. Науковий керівник: к.ф.-м.н., асистент Ткач Т.Б.

9. Розробка інтерактивних засобів спілкування у системі дистанційного навчання. Доповідач: Маліна О Д, ст.гр. 41. Науковий керівник: к.ф.-м.н., асистент Ткач Т.Б.

10. Розробка клієнтської частини системи дистанційного навчання. Доповідач: Семенцова Н О, ст.гр. 42. Науковий керівник: к.ф.-м.н., асистент Ткач Т.Б.

11. Розробка підсистеми тестового контролю знань системи дистанційного навчання.
Доповідач: Чепа В В, ст.гр. 42. Науковий керівник: к.ф.-м.н., асистент Ткач Т.Б.

12. Розробка інформаційної системи з надання косметичних послуг. Доповідач: Грибова О. О., ст.гр. 42. Науковий керівник: к.ф.-м.н., асистент Ткач Т.Б.

13. Підсистема підвищення різкості зображення. Доповідач: Кудимов М О, ст.гр. 44. Науковий керівник: д.т.н., проф. Мещеряков В.І.

14. Підсистема лінійної фільтрації і відновлення зображення. Доповідач: Романченко П В, ст.гр. 44. Науковий керівник: д.т.н., проф.Мещеряков В.І.

15. Моделювання 3D-середовища для створення графічних об’єктів. Доповідач: Стрижов Д В, ст.гр. 45. Науковий керівник: асистент Черепанова К.В.

16. Проектування та розробка серверного додатка інформаційно- довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально-виховного закладу. Доповідач: Султан О. О., ст.гр. 45. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гнатовська Г.А.

17. Проектування та розробка додатків користувачів Інформаційно – довідкової Інтернет-системи дошкільного навчально- виховного закладу. Доповідач: Шамота Я. І., ст.гр. 42. Науковий керівник: к.т.н., доц. Гнатовська Г.А.

18. Застосування систем штучного інтелекту в різних галузях. Доповідач: Венгер О. С., ст.гр. ПУА-12. Науковий керівник: асистент Боцуляк А.В.

19. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми. Доповідач: Чабанюк А. С., ст.гр. У-11. Науковий керівник: асистент Боцуляк А.В.

Секція ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Науковий керівник секції: к.т.н, проф. Препелиця Г.П.

Секретар:  інж.1 кат. Малицька Т.В.

Перше засідання відбудеться 11 квітня 2017 р. о 14.30 в ауд.241. Головуючий: ст.викл. Ременяк Л.В. Секретар: ст.гр.К-32, Салабаш А.Ю.

1. Розробка інформаційної системи кафедри «Економіки природокористування». Доповідач: Гаврилюк В.В., ст.гр. К-42. Наук. керівник: ст.викл. Ременяк Л.В.

2. Підходи Oracle до побудови керованих ІС. Доповідач: Вавілов К.І., ст..гр. К-51. Наук. керівник: ст.викл. Ременяк Л.В.

3. Управління ІТ-проектами і програмами в ІТ-компанії. Доповідач: Коровін А. О., ст..гр. К-51
Наук. керівник: ст.викл. Ременяк Л.В.

4. Підходи Microsoft до побудови керованих ІС. Доповідач: Чебатура Е. О., ст.гр. К-51. Наук. керівник: ст.викл. Ременяк Л.В.

5. Проектування інформаційної системи Інтернет-компанії в середовищі Aris. Доповідач: Салабаш А.Ю.,ст..гр.К-32. Наук. керівник: ст.викл. Ременяк Л.В.

6. Урахування занять з непарною кількістю годин на тиждень у програмі «АРМ диспетчера навчального відділу». Доповідач: Ткачук В.Б., ст.гр.К-42. Наук. керівник: к.ф.-м.н., доц.. Козловська В.П.

7. Проектування інтернет-радіомовлення з використанням мови Liquidsoap. Доповідач: Біляков О. О., ст..гр.К-45. Наук. керівник: асист. Штефан Н.З.

8. Використання діаграм синхронізації у новій нотації UML 2.5. Доповідач: Нямцу К.Є., ст.гр. К-11. Наук. керівник: к.т.н., доц. Великодний С.С.

9. Розвиток комп′ютерної архітектури. Доповідач: Клепатська В.В., ст.гр.К-21. Наук. керівник: ст.викл. Пономаренко О.Л.

10. Паралельні обчислювальні системи. Доповідач: Юшанов Д.О., ст.гр.К-22. Наук. керівник: ст.викл. Пономаренко О.Л.

11. Принципи побудови запам′ятовуючих пристроїв. Доповідач: Мушак К.Є., ст.гр.К-22. Наук. керівник: ст.викл. Пономаренко О.Л.

12. RISC – архітектура. Доповідач: Сурду І.Р., ст.гр.К-22. Наук. керівник: ст.викл. Пономаренко О.Л.

Друге засідання відбудеться  12 квітня 2017 р. о 14.30 в ауд.241. Головуючий: к.т.н., доц. Терещенко Т.М. Секретар: ст.гр.К-42, Сайгутіна І.В.

1. Аналіз алгоритмів виявлення плагіату для побудови інформаційної системи. Доповідач: Мазур О.О. , ст.гр.К-42. Наук. керівник: к.т.н., доц.Терещенко Т.М.

2. Програмні засоби і технології для розробки ІС центру допомоги безпритульним тваринам. Доповідач: Сайгутіна І.В. , ст.гр.К-42. Наук. керівник: к.т.н., доц.Терещенко Т.М.

3. Інформаційна система обліку теплової енергії для КП «ТГО». Доповідач: Охріменко А.О., ст.гр.К-45. Наук. керівник: к.т.н., доц.Терещенко Т.М.

4. Використання Unity 3D розробки сцен ігрового додатка. Доповідач: Димитрук М.С. , ст.гр.К-45. Наук. керівник: к.т.н., доц.Терещенко Т.М.

5. Використання Unity 3D розробки скриптів ігрового додатка. Доповідач: Нєцик Р.І., ст.гр.К-45.  Наук. керівник: к.т.н., доц.Терещенко Т.М.

6. Логічне проектування цифрового пристрою для множення дробових чисел з фіксованою комою (перший спосіб округлення). Доповідач: Завалій І.О., ст.гр.К-41. Наук. керівник: д.ф-м.н.,проф.. Препелиця Г.П.

7. Логічне проектування цифрового пристрою для множення дробових чисел з фіксованою комою (другий спосіб округлення). Доповідач: Загородній А. С., ст.гр.К-41. Наук. керівник: д.ф-м.н.,проф.. Препелиця Г.П.

8. Представлення вишу в мережі Інтернет. Доповідач: Пашковський В.В. , ст.гр.К-51. Наук. керівник: к.т.н. доц. Оніщенко С.М.

9. Сучасні комп’ютерні мережі: атака та захист. Доповідач: Мартинюк І.І., ст.гр. К-32. Наук. керівник: к.г.н., доц.. Кузніченко С.Д.

10. Переваги технології створення сайтів MVC. Доповідач: Штогрін Д.О., ст.гр. К-35. Наук. керівник: ст.викл. Кострицька Л.С.

11. Переваги та недоліки технології ASP.NET. Доповідач: Рогачко А.Ю., ст.гр. К-35. Наук. керівник: ст.викл. Кострицька Л.С.

Comments are closed.