Головна

DSC_0157

Факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування – один з найбільш інноваційних факультетів, що динамічно розвивається в університеті. ФКНУА створено 1 вересня 1998 р. для підготовки фахівців за сучасними напрямками в галузі інформаційних технологій.

Підготовка студентів здійснюється:

Рівень вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю  122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», термін навчання за денною формою – 4 роки, за заочною –  5 років.

Рівень вищої освіти  «Магістр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації  «Інформаційні управляючі системи та технології» та  «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг».

Факультет активно співпрацює з ІТ-компаніями, що мають представництва в Одесі. Партнерські зв’язки встановлені з такими відомими компаніями як Luxoft, Lohika, DataArt та інш. Можливість отримання додаткової професійної освіти та кваліфікаційних сертифікатів міжнародного зразка забезпечує конкурентоспроможність випускників факультету на ринку ІТ-праці.

ПАРТНЕРИ ФАКУЛЬТЕТУ

На факультеті функціонує Навчально-практичний центр інформаційних та мережевих технологій, 4 сучасні проблемно-орієнтовані лабораторії, 14 навчальних комп’ютерних класів і спеціалізованих аудиторій з мультимедійним обладнанням.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно співпрацюють з регіональними вищими навчальними закладами України 1-3 рівнів акредитації, які готують молодших спеціалістів за спеціальностями «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» та «Обслуговування програмних систем і комплексів».

DSC_0164

На факультеті використовуються найсучасніші підходи до організації навчального процесу та самостійної роботи студентів. Проводяться заняття в 4 студентських гуртках, діє науковий семінар «Нові інформаційні технології. Теорія і практика». Студенти факультету активно приймають участь в командних  та особистих першостях і олімпіадах з комп’ютерних наук та програмування (як всеукраїнських, так і міжнародних), де посідають призові місця.

Висока якість навчання забезпечується сучасною матеріально-технічною базою, висококваліфікованими викладацькими кадрами і міжнародними зв’язками,  які дають можливість інтегрувати в навчальний процес академічні програми провідних міжнародних  ІТ-компаній. З 2012 році на базі факультету діє Мережева академія Cisco. Окрім використання кращого міжнародного досвіду партнерство дозволило впровадити у навчальний процес новітні інтегровані технології, технічні та інформаційно-комунікативні засоби навчання.

Comments are closed.