Центр інформаційних технологій

Центр інформаційних технологій

Про центрСклад центру
Бережной
Вадим Михайлович

Директор центру

Центр інформаційних технологій (в подальшому ЦІТ) є самостійним структурним підрозділом Одеського державного екологічного університету і здійснює навчально – методичну і консультативну роботу з кафедрами та іншими структурними підрозділами університету, що до впровадження і використання новітніх розробок в області обчислювальної техніки і інформаційних технологій.

В своїй діяльності ЦІТ керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», чинним законодавством, наказами по державному екологічному університету, та діє на підставі Статуту ОДЕКУ.

На базі навчально-наукової лабораторії інформаційних технологій (ННЛІТ) факультету комп’ютерних наук ОДЕКУ був створен ЦІТ комплексом мережевого обладнання виробництва Cisco Systems, створено практичне, професійно орієнтоване середовище, яке дозволяє студентам, аспірантам та іншим слухачам університету отримувати фундаментальні теоретичні знання та практичні навички роботи у галузі інформаційних мережевих технологій..

До складу матеріально-технічної бази центру інформаційних технологій входить 38 комп’ютерів на базі яких створена локальна мережа. Це забезпечує сучасний рівень спеціалізованої комп’ютерної підготовки та розвиток технології дистанційної освіти, не лише фахівців різних рівнів (бакалавр, магістрів) в галузі комп’ютерних наук, але й студентів всіх спеціальностей і спеціалізацій ОДЕКУ

Основними завданнями ЦІТ є :

 1. Впровадження нових інформаційних технологій у навчальні процеси.
 2. Координація та контроль діяльності всіх структурних підрозділів університету в області інформатизації і зв’язку.
 3. Сприяння факультетам, кафедрам та іншим підрозділам університету в розробці, освоєнні, використанні та розвитку інформаційної технології.
 4. ЦІТ за допомогою Cisco Packet Tracer незамінний в науково-методичній роботі, оскільки дає наочне відображення роботи мережі. Це дозволяє мережевим інженерам конфігурувати, налагоджувати і будувати обчислювальну мережу.
 5. Аналіз заявок на обчислювальну техніку та програмне забезпечення.
 6. Підвищення кваліфікації фахівців в області інформаційних і мережевих технологій.
 7. Створення і забезпечення безпечних умов і охорони праці на робочих місцях.
 8. ЦІТ контролює ефективність використання підрозділами комп’ютерної техніки в науковому, методичному та технічному процесі.
 9. Консультації з методики і прийомів використання нових інформаційних технологій та комп’ютерних програм.
 10. Забезпечення охорони праці, безпеки життєдіяльності та санітарно-побутових умов праці на робочих місцях ЦІТ у період проведення занять.
 11. Вивчення та аналіз потреб університету стосовно оновлення комп’ютерної техніки і програмного ліцензійного забезпечення.
 12. Планування заміни і модернізації комп’ютерного парку університету.

ЦІТ є надійним центром для всіх кафедр інституту по забезпеченню навчального процесу, впровадженню сучасних інформаційних технологій. ЦІТ робить значний внесок щодо підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів професорського та викладацького складу, по дистанційному навчанню з використанням комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання.

Бережной
Вадим Михайлович

директор центру
Столяр
Едуард Львович

заступник директора центру
Рудник
Альона Олександрівна

інженер програміст 2 категорії
Дяченко
Катерина Олександрівна

інженер 2 категорії
Єгорова
Лариса Миколаївна

технік
Геронок
Антоніна Петрівна

технік

Контактна інформація

вул. Львівська 15, к. 201 (НЛК №1)

(0482) 35-81-70

Comments are closed.