Конференція молодих вчених на кафедрі інформаційних технологій

1.   Моделювання елементів транспортної логістики.

Доповідач: Гарабажій Д.І., ст..гр.  МКН-6

Науковий керівник: д..ф-м.н., проф. Препелиця Г.П.

2. Інформаційно-навігаційна система ОДЕКУ

Доповідач: Момот О.О., ст.гр. МК-51

Науковий керівник: .т.н., доц. ТерещенкоТ.М.

3. Аналіз існуючих систем автоматизації документообігу підприємства.

Доповідач: Рябкова О.В., ст..гр.МК-51.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Терещенко Т.М.

4. Технології створення та програмне забезпечення для систем автоматизації документообігу

Доповідач: Дерменжи  І.І., ст.гр.МК-51.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Терещенко Т.М.

5. Аналіз існуючих сайтів агентств нерухомості з метою визначення функціональних вимог

Доповідач: Кушнір Л.О., ст.гр.МК-51.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Терещенко Т.М.

6. Технології створення та програмне забезпечення для побудови ІС агентства нерухомості.

Доповідач: Долготер Д.О.., ст.гр.МК-51.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Терещенко Т.М.

7.Оптимальне планування вантажоперевезень на базі системи «1С: Підприємство» і Google Maps API.

Доповідач: Попік Е.В.,ст..гр.  МК-51

Науковий керівник: к.геогр.н., доц.Кузніченко С.Д.

8. “Розробка програми автоматизованого складання розкладу занять з розподілом навчальних тижнів на парні та непарні”

Доповідач: Літовенко Ю..,ст..гр.  МК-51

Науковий керівник: к.ф-м.н., доц.Козловська В.П.

9. “Розробка програми автоматизованого складання розкладу занять з розподілом академічних груп на підгрупи”

Доповідач: Домчинська: А.,ст..гр.  МК-51

Науковий керівник: к.ф-м.н., доц.Козловська В.П.

Додаткові доклади:

1.Wiki- сайт ВНЗ як засіб підвищення  вебометричного рейтингу.

Доповідач: Макарова О., інженер ОЦ ОДЕКУ.

Науковий керівник: к.т.н., доц.Оніщенко С.М.

2. Нейронні мережі у прогнозі погоди.

Доповідач: Афанасьева О., МК-51

Науковий керівник: к.т.н., доц.Худенко Н.П.

3. Математичне моделювання проблем утилізації та переробки відходів.

Доповідач: Верхова Ю., МК-51

Науковий керівник: к.т.н., доц.Худенко Н.П.

4.Веб- СППР «допомога абітурієнту у виборі професії та вузу».

Доповідач: Полещук А., МК-51

Науковий керівник: к.т.н., доц.Худенко Н.П.

145633 144735

153718

Comments are closed.