Кафедра українознавства та соціальних наук

Кафедра Українознавства та соціальних наук

Про кафедруСпівробітники
Бубнов
Ігор Васильович

завідувач кафедри

Кафедра була створена разом із заснуванням у 1932 році Харківського інженерного гідрометеорологічного інституту.

З процесом перебудови в Радянському Союзі кафедра 15 січня 1990 року була перейменована у «Кафедру суспільних наук».

Після постанови Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України» і прийняття «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року на кафедрі стали відбуватися докорінні зміни. Рішенням вченої ради ОГМІ кафедра ще раз змінює свою назву; з 29 листопада 1991 року вона стає кафедрою соціально-гуманітарних наук.

Процес реорганізації кафедри продовжився в 1992 р., коли на вченій раді ОГМІ 29 жовтня кафедра офіційно отримала її нову назву. З того часу вона має назву «Кафедра українознавства та соціальних наук».

З 2002 року і по теперішній час посаду завідувача кафедри українознавств та соціальних наук обіймає кандидат історичних наук, доцент Бубнов Ігор Васильович.

Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: «Історія України і української культури», «Філософія», «Політологія», «Соціологія» «Психологія», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» «Психологія ділового спілкування» – для бакалаврів всіх напрямків підготовки на всіх факультетах ОДЕКУ, а також навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» – «Педагогіко-психологічні та методичні основи навчального процесу», «Психологія і педагогіка вищої школи», «Теорія та практика ділового спілкування», «Психологія трудових відносин рибогосподарських колективів» відповідних напрямків підготовки. для магістрів та аспірантів всіх напрямків підготовки.

В межах ОНП PhD підготовки аспірантів всіх спеціальностей кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін як: «Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності» та « Сучасні підходи до викладання у вищій школі».

Серед головних задач в роботі кафедри виділяються:

  • надання майбутнім фахівцям відповідних знань з дисциплін соціально-гуманітарного циклу, що потрібні як для успішного виконання посадових обов’язків, так й у формуванні стійких громадських позицій;
  • активне залучення студентів до науково-дослідної роботи з актуальних проблем соціально-економічного, політичного, культурного та духовного розвитку України;
  • розробка та впровадження комплексу науково-методичних та організаційних заходів щодо підвищення рівня знань студентів з соціально-гуманітарних дисциплін;
  • здійснення національно-громадського виховання студентів у відповідності з основними напрямками та задачами Концепції національного виховання, гуманізація процесу навчання;
  • забезпечення безпосередньої участі викладачів кафедри у громадсько-просвітницькій діяльності.

На сьогодні колектив кафедри українознавства та соціальних наук плідно працює в науковій, навчально-методичній, організаційно-виховній та громадській сферах діяльності.

Кафедра українознавства та соціальних наук розглядається адміністрацією ОДЕКУ як одна з провідних у плані організації, методичного забезпечення та проведення виховного процесу серед студентської молоді.

За результатами загальноуніверситетського рейтингування протягом 2011-2015 років у розділі організаційно-виховної роботи кафедра незмінно посідала місце у чільній трійці.

Викладачі кафедри систематично проводять загальноуніверситетські заходи щодо святкування річниць-ювілеїв та видатних історичних подій у житті України, серед яких: літературно-творчій конкурс «Світоч української культури» до 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченко; щорічні Шевченківські читання «Тарасові весни»; тематичні збори «Поетична квітка України» до 145-річниці з дня народження Лесі Українки; культурно-просвітницькі заходи присвячені дню української писемності та мови; літературно-творчий вечір «З думкою про маму» до Дня матері; святкові заходи з відзначення Всесвітнього Дня миру; тематичний конкурс презентацій «Україна – мій рідний край» тощо.

З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання студентської молоді та задля формування почуття поваги до рідного університету, викладачі кафедри систематично проводять відповідні заняття на базі музею ОДЕКУ.

У відповідності з листом Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9-484 щодо всеукраїнського проекту «Безкоштовні курси української мови», кафедрою українознавства та соціальних наук, за сприяння адміністрації університету протягом 2015-16 н.р. була організована робота таких курсів на базі ОДЕКУ.

Вирішенню різноманітних завдань навчально-виховного процесу сприяє наявність спеціалізованої аудиторії кафедри українознавства та соціальних наук та кабінет виховної роботи.

На їхній базі відбуваються виставки творчості студентів, конкурси стінних газет, «круглі столи» з актуальних питань соціально-політичного і культурного життя України та світу, перегляди тематичних науково-пізнавальних фільмів та передач історико-патріотичного спрямування з їхнім обговоренням тощо.

Культурно-просвітницьку роботу серед студентської молоді кафедра українознавства та соціальних наук розглядає як один із пріоритетних напрямків своєї діяльності.

На базі кафедри на постійній основі діє культурологічний лекторій, в межах функціонування якого увазі студентів у позааудиторний час пропонується різноманітна тематика спеціалізованих лекцій із актуальних питань історико-культурного, соціально-політичного та країнознавчого спрямування. Засідання лекторію відбуваються на базі спеціалізованої аудиторії кафедри та у гуртожитках університету.

В діяльності лекторію широко використовуються різноманітні засоби формування та розвитку творчої ініціативи та активності студентів, зокрема:

  • доповіді студентів з різних аспектів історико-культурної спадщини України із елементами стилізованих демонстрацій національного вбрання, народних традицій та обрадів;
  • виконання українських пісень та танцювальних етюдів; аудіо та відео презентації матеріалів з історії та традицій рідного краю.

Завдяки організаційним зусиллям викладачів кафедри забезпечуються систематичні відвідування студентами університету театрів, музеїв, виставок міста Одеси.

Контактна інформація

вул. Львівська 15, к.610,611 (НЛК №2)

(0482) 785-27-22

ukrain@odeku.edu.ua

Comments are closed.