Кафедра публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності

Кафедра Публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності

Про кафедруСпівробітники
Павленко
Олена Пантеліївна

завідувач кафедри

Кафедра публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності заснована у січні 1994 року. Засновником та беззмінним керівником кафедри протягом 24 років був професор, д.е.н., Ковальов Володимир Георгійович. З 2018 року кафедру очолює Павленко Олена Пантеліївна, доцент, к.е.н.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». На кафедрі навчаються студенти з України, країн СНГ (Азербайджану, Туркменістану, Молдови, Придністров’я, Білорусі), Китаю, Сирії, Лівану, Болгарії.

Підготовка менеджерів та публічних управлінців для роботи в природоохоронній сфері дозволяє змінити погляд керівників підприємств на екологічні проблеми, підвищити їх екологічну культуру і підштовхнути до реальних екологічних інвестицій, які б забезпечили сталий розвиток економіки України.

Навчально-педагогічний колектив кафедри складається із провідних фахівців. З 15 викладачів кафедри, 11 фахівців мають наукові ступені доктора та кандидата економічний наук, вчені звання професора та доцента.

Кафедра володіє потужним освітнім та науковим потенціалом, завдяки енергійному, креативному, прогресивному молодіжному колективу, середній вік викладачів якого складає 34 роки.

Високому рівню надання освітніх послуг сприяє відповідне матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу: сучасні аудиторії, використання мультимедійної техніки на лекціях, наявність на кафедрі навчальної лабораторії «Інформаційні системи менеджменту» з сучасними комп’ютерами та спеціальним програмним забезпеченням, науково-методичний кабінет з мультимедійним забезпеченням для проведення on-line конференцій, вебінарів, тощо.

В навчальному процесі застосовуються сучасні методи навчання (ділові ігри, розв’язання ситуаційних задач, case-study), які розвивають у майбутніх фахівців навички самостійного вирішення проблем у сучасних умовах невизначенності та ризику.

Окрім основної, освітньої діяльністі, на кафедрі здійснюється наукова, методична, виховна, профорієнтаційна робота.

За роки існування кафедри викладачами було підготовлено десятки монографій і збірників наукових статей. У різних наукових виданнях опубліковано майже 250 статей з проблем управління природоохоронною діяльністю, економіко-екологічне обґрунтування управлінських рішень, формування екологічної свідомості у майбутніх керівників підприємств. Свої наукові розробки захистили і отримали відповідний науковий ступінь 8 викладачів кафедри

Наукові дослідження кафедри проводяться в рамках як держбюджетних тем науково-дослідних робіт, так і за напрямками наукових інтересів викладачів кафедри.

Для апробації наукових розробок, викладачі кафедри беруть активну участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах, тощо. Протягом декількох років викладачі і студенти кафедри співпрацюють в українсько-американському консорціумі «Вдосконалення бізнес-освіти в Україні», основною метою якого є впровадження нових засобів навчання.

На кафедрі регулярно проводяться викладацькі і студентські наукові семінари, на яких учасники обмінюються інформацією про нові досягнень і розробки в сфері управління природоохоронною діяльністю. Щорічно проводяться студентські наукові конференції та конференції молодих учених. Обов’язково здійснюється публікація результатів студентської наукової діяльності через тези та статті.

З 2016 року, МОН України призначило кафедру, як базовою для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності» з наступною публікацією студентських доповідей. Протягом трьох років у ІІ турі прийняло участь більше 150 наукових конкурсних робіт. Студенти кафедри є неодноразовими призерами ІІ туру конкурсу студентських наукових робіт.

Викладачі та студенти постійно приймають участь у тренінгах, семінарах для підвищення свого професійного рівня.

Міжнародний центр менеджменту природоохоронної діяльності 4-ий рік організує міжнародне стажування студентів у Туреччині, де студенти працюють у крупних туристичних компаніях Кilit Global, Tez-tour, Anex-tour, Tui. Мета стажування містить у собі набуття управлінських навичок, організаційних вмінь та професійних компетентностей. Після проходження стажування студенти здатні приймати самостійні рішення, вільно спілкуватися з великою аудиторією слухачів.

Кафедра здійснює величезну методичну роботу у зв’язку з реформуванням вищої освіти, зміною нормативно-правової бази та законодавства. Розроблено 7 освітніх програм для бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти. Постійно вдосконалюється методичне забезпечення навчального процесу для всіх рівнів підготовки (бакалавр, магістр). Підготовлено та видано 57 методичних вказівки для забезпечення проведення лабораторних робіт, практичних занять, курсового та дипломного проектування, контрольних робіт, магістерських робіт, проходження всіх видів практик, організації самостійної роботи студентів, використовується в навчальному процесі 10 об’єктно-орієнтованих програмних засобів.

Розроблено и впроваджено в освітній процес курси дистанційного навчання для магістерського та бакаврського рівнів вищої освіти.

В межах договорів про співробітництво здійснюється обмін науково-педагогічним досвідом з українськими вищими навчальними закладами: НУ «Львівська політехніка», Національний університет водного господарства та природокористування, Сумський національний університет, Одеська державна академія архітектури та будівництва, Інститут проблем ринку та еколого-економічних досліджень НАН України. Щорічно викладачі кафедри стажуються у Європейських навчальних закладах.

До навчального процесу залучаються іноземні фахівці, які прочитали для студентів курс лекцій: професор Пьюселік Френк (США), професор K. Przybylowski (Польща); Глен Райт – експерт з питань державного фінансування (ЄС); Тетяна Растрігіна – спеціаліст з розвитку бізнесу (Посольство США в Україні).

Кафедра здійснює тісне міжнародне співробітництво з рядом іноземних вищих навчальних закладів: Сірійський національний університет (м. Дамаск), Ліванський національний університет (м. Бейрут), Європейський гуманітарний університет (м. Відень), Угорський університет (м. Печ), Вища школа адміністрування та управління (м. Ополе, Республіка Польща).

Відкрита очна та заочна аспірантура з спеціальності: 051 Економіка (Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища), для здобуття освітньо – наукового ступеня доктора філософії.

Кафедра є засновником та куратором студентського креативного простору «Ecoprostir». Основна мета створення простору – зародження студентських наукових, бізнесових та громадських ініціатив. Протягом 5 років на базі «Ecoprostir» було проведено десятки заходів, спрямованих на екологічне виховання молоді, формування екологічної свідомості та культури.

Павленко
Олена Пантеліївна

завідувач кафедри, к.е.н., доцент
Рубель
Олег Євгенович

д.е.н., професор, професор кафедри
Смірнова
Катерина Володимирівна

к.е.н., доцент; доцент кафедри
Колонтай
Світлана Миколаївна

к.е.н., доцент; доцент кафедри
Головіна
Олеся Іванівна

к.е.н., доцент; доцент кафедри
Розмарина
Альбіна Леонідівна

к.е.н., доцент; доцент кафедри
Жавнерчик
Олеся В’ячеславівна

к.е.н., доцент; доцент кафедри
Волкова
Алла Олександрівна

к.е.н.; доцент; доцент кафедри
Козловцева
Валентина Миколаївна

к.е.н., старший викладач кафедри
Барчан
Марина Миколаївна

к.е.н., старший викладач кафедри
Чернишов
Олексій Сергійович

старший викладач
Юзва
Ірина Михайлівна

асистент кафедри
Соколовська
Валентина Олегівна

Ассистент кафедри

Контактна інформація

вул. Львівська 15, к. 309 (НЛК №2)

(048) 785-27-21

manager@odeku.edu.ua

Comments are closed.