Інформація про кафедру Інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету була створена у вересні 1998 р. На базі кафедри гідрологічних прогнозів та моделювання увійшла до складу новоствореного факультету комп’ютерних наук і менеджменту. Посаду завідувача кафедри обіймав доктор фізико-математичних наук, професор Препелиця Георгій Петрович.

       Фахівці в галузі комп’ютерних технологій здатні розробляти сучасні компоненти комп’ютеризованих систем, у тому числі систем обробки інформації і управління; комп’ютеризованих систем проектування; програмного забезпечення ПЕОМ; систем автоматизованої обробки текстової і графічної інформації, а також працювати у сферах прикладної математики, системного аналізу і управління.

       Предметом діяльності фахівців у галузі інформаційних управляючих систем і технологій є розроблення геоінформаційних систем (ГІС-технології), складання техніко-економічних обгрунтувань і технічних завдань, а також рішення проектних завдань у галузях: обчислювальних систем; алгоритмізації; організації і побудови баз даних; комп’ютерних мереж; виготовлення, тестування, налагодження і впровадження програмних продуктів, Інтернет-програмування.

        Теоретичні знання, що здобувають студенти, систематично закріплю­ються через формування та розвиток відповідних навичок практичної діяльності. Це досягається завдяки успішній роботі структурного підрозділу кафедри — лабораторії інформаційних технологій, в якій зосереджена основна частина обчислювальної техніки і технічних засобів. Крім того, до складу кафедри і лабораторії інформаційних технологій входять 8 навчальних класів, обладнаних більш як 100 персональними комп’ютерами, діє навчальний клас Інтернет-технологій, створена локальна комп’ютерна мережа на 90 одиниць ПЕОМ. Це забезпечує сучасний рівень спеціалізованої комп’ютерної підготовки не лише фахівців різних рівнів (бакалавр, інженер, магістр) в галузі комп’ютерних наук, але й студентів всіх спеціальностей і спеціалізацій Одеського державного екологічного університету.

     Як завдання найближчої перспективи керівництвом кафедри розгля­дається питання про облаштування нових сучасних навчальних класів.

      Для підвищення рівня навчальної роботи та активізації навчального процесу викладацький склад кафедри інформаційних технологій систематично займається навчально-методичною роботою. За роки існування кафедри її викладачами було підготовлено більше двадцяти методичних посібників та збірників методичних вказівок. Викладачі кафедри інформаційних технологій щорічно беруть участь в роботі навчально-методичного семінару, засідання якого відбуваються раз на місяць у відповідності до затвердженої тематики. На засіданнях семінарів обговорюється зміст методичних розробок викладачів кафедри, вивчається та поширюється досвід організації та проведення навчального процесу, аналізується робота молодих викладачів, розробляються конкретні заходи щодо удосконалення контролю за самостійною роботою студентів. При цьому кафедра приділяє особливу увагу розвитку та використанню в навчальному процесі новітніх комп’ютерних технологій. Так, підготовлені професором Кругляком Ю.А. електронний підручник з курсу «Лінійна алгебра», професором Препелицей Г.П. з курсу «Комп’ютерна схемотехніка архітектура комп’ютера», доцентом Коваленко Л.Б. електронний конспект лекцій з «Інформатики і системології», що дозволяють вже сьогодні успішно впроваджувати дистанційну форму підготовки студентів.

      Загалом викладачі кафедри інформаційних технологій в різні роки видали 5 монографій, опублікували понад 300 наукових статей, одержали 7 авторських свідоцтв на винахід, підготували електронну версію підручника з курсу «Лінійна алгебра».

      Колектив кафедри інформаційних технологій бере участь у громадському житті університету. Сім співробітників цього підрозділу є кураторами академічних студентських груп; кандидат географічних наук, доцент Коваленко Л.Б. є деканом факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування; к.геогр.н., доц., Кузніченко С.Д. – т.в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій.

Comments are closed.