Графік проведення захисту курсових проектів і робіт у дистанційному режимі на кафедрі інформаційних технологій

Розпорядження Про особливості організації роботи фахових семінарів з апробації дисертацій

Графік проведення захисту курсових проектів і робіт у дистанційному режимі на кафедрі інформаційних технологій.

Назва дисципліни Керівник КП(КР) ІКЗ          длязв’язку     під час захисту Склад комісії Дати проведення захисту КП(КР)
1 «Алгоритмізація    та програмування» Кузніченко С.Д. Zoom Кузніченко С.Д.,Коваленко Л.Б. 13.05.2020,11:00

група К-19

2 «Комп’ютерні мережі» Кузніченко С.Д. Zoom Кузніченко С.Д.,Коваленко Л.Б. 11.05.2020,11:00

група К-31

 

12.05.2020,

11:00

група К-19і

3 «Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів» Зайцев Д.А. Zoom Зайцев Д.А.Кузніченко С.Д. 14.05.2020,10:00

групи    К-18, КН-19

4 Захист КП з теми магістерської роботи Викладачі кафедри Zoom Кузніченко С.Д.,Андрощук О.С.,

Зайцев Д.А.,

Казакова Н.Ф.,

Коваленко Л.Б.,

Козловська В.П.,

Оніщенко С.М.,

Фразе- Фразенко А.О.

14.05.2020,13:00

Comments are closed.