Дисципліни кафедри Інформаційних технологій

Рівень вищої освіти «бакалавр»

 № Назва дисципліни
 1. Алгоритмізація та програмування
 2. Інженерна графіка
 3. Дискретна математика
 4. Дискретна математика
 5. Чисельні методи
 6. Об’єктно-орієнтоване програмування
 7. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 8. Організація баз даних та знань
 9. Моделювання систем
 10. Геоінформатика та ГІС
 11. Моделі і методи нечіткої логіки
 12. Комп’ютерні мережі
 13. Проектування  інформаційних систем та управління ІТ- проектами
 14. Операційні системи
 15. Мобільні технології
 16. Крос-платформне програмування
 17. WEB-технології та WEB-дизайн
 18. Технології розподіл. систем та паралельних обчислень
 19. Просторове моделювання та ГІС-аналіз
 20. Технологія захисту інформації

Рівень вищої освіти  «магістр»

 № Назва дисципліни
 1. Агентне моделювання
 2. Грід-системи та технології хмарних обчислень
 3. Методи та засоби інтеграції даних
 4. Моделі, технології проектування та управління інформаційних систем
 5. Сучасна теорія управління в інформаційних системах

 

Comments are closed.